Gepadarts Privacy Verklaring

Hier vind je de privacy verklaring van Gepadarts. Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Gepadarts.

2020

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt.

Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

  1.   Gepadarts

Je leest op dit moment de privacy verklaring van Gepadarts.
Gepadarts is een bedrijf dat zich richt op de verkoop van dartartikelen. Dit doen wij via internet maar je kan ook bij ons langskomen om je dartartikelen te kopen.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Gepadarts verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Gepadarts, neem dan gerust contact op!

Gepadarts

Patroclosstraat 28-1
1076NH, Amsterdam
info@gepadarts.nl
+31 022 33 456

Kamer van Koophandel: 80640842
Email: info@gepadarts.nl
Website: www.gepadarts.nl

 

  1. Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Gepadarts. Deze worden hieronder toegelicht.

01. Het versturen van nieuwsbrieven
Gepadarts stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Gepadarts. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.

02. Contact opnemen
Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Gepadarts via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan.

  1. Ontvangers

De gegevens die Gepadarts ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

01. We hebben onze webshop in eigen beheer. Als er een bestelling binnenkomt dan worden jouw gegevens bewaard op onze eigen servers
02. Yourhosting. Yourhostingis het bedrijf waar wij onze domeinnaam geregistreerd hebben. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Yourhosting.

  1. Opslagperiode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Gepadarts, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

01. Het versturen van nieuwsbrieven Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in onze eigen shop. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@gepadarts.nl.

02. Contact opnemen Op het moment dat je contact opneemt met Gepadarts via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

  1. Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieen gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Gepadarts of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Gepadarts. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces. De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Gepadarts prive is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

  1. Jouw rechten

01. Recht op inzage. Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Gepadarts vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met info@gepadarts.nl. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

02. Recht op rectificatie. Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectifieren door Gepadarts. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

03. Recht op overdracht. Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Gepadarts opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Gepadarts al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

04. Recht op wissen van gegevens. Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Gepadarts vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

05. Recht op het indienen van een klacht. Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Gepadarts niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

06. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar). Wil jij niet dat Gepadarts jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via info@gepa.nl

  1. Jouw plichten

Gepadarts verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Gepadarts via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Gepadarts de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Gepadarts met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Gepadarts behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Gepadarts dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Gepadarts te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

Gepadarts
Patroclosstraat 28-1
1076NH, Amsterdam
info@gepadarts.nl
+31 022 33 456

Kamer van Koophandel: 80640842
BTW nummer : NL.810.509.854.B01
Email: info@gepadarts.nl
Website: www.gepadarts.nl